کد خبر ۸۴۸۷۴ انتشار : ۱۹ فروردین ۱۳۹۹ ساعت ۲۰:۱۹
قدیر:

تمامی هزینه‌های بیماران کرونایی رایگان است

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی خبرقم (قم‌نا)، قدیر، رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم گفت: در مورد بیماران کرونایی، تمامی هزینه‌های آن‌ها رایگان است. طبق دستورالعمل وزارت بهداشت، آن‌هایی که تحت پوشش هر نوع بیمه‌ای هستند، فرانشیز آن‌ها و هزینه‌های درمانی آن‌ها رایگان است.

قدیر افزود: همچنین آن‌هایی که فاقد پوشش بیمه‌ای هستند، این افراد نیز بر روی تخت، بیمه همگانی شده و به دنبال آن تمامی هزینه‌های درمانی آن‌ها نیز رایگان خواهد بود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم بیان داشت: در مورد اتباع خارجی نیز آن دسته از اتباع که کارت آمایش دارند، بر روی تخت بیمه شده و تمامی هزینه‌ها و فرانشیز آن‌ها نیز رایگان خواهد شد و اتباعی که فاقد کارت آمایش هستند نیز تمامی هزینه‌های آن‌ها رایگان است.

https://t.me/qomna_com

https://www.instagram.com/qomna_com/

شماره پیامک قم نا: 50001717150598رایانامه: info@Qumna.com