کد خبر ۹۰۶۲۲ انتشار : ۹ شهریور ۱۳۹۹ ساعت ۱۱:۲۸

تصویر | آیین مشعل گردانی نجفی‌های مقیم قم

همه ساله نجفی‌های مقیم قم در شب نهم و دهم محرم الحرام دسته طبال و مشعل گردانی سنتی خود که یادآور آتش افتادن به خیمه‌های امام حسین (ع) است را از مسجد نجفی‌های بازار گذر خان به حرکت در می‌آورند.

https://t.me/qomna_com

https://www.instagram.com/qomna_com/

شماره پیامک قم نا: 50001717150598رایانامه: info@Qumna.com