کد خبر ۹۱۵۷۵ انتشار : ۱ مهر ۱۳۹۹ ساعت ۱۶:۴۶

میزان ابتلا به کرونا در تهران و قم ۲ برابر شد

حریرچی اعلام کرد: میزان ابتلا و بستری کرونا در تهران و قم ۲ برابر شده است.

https://t.me/qomna_com

https://www.instagram.com/qomna_com/

شماره پیامک قم نا: 50001717150598رایانامه: info@Qumna.com