کد خبر ۹۵۰۳۹ انتشار : ۲۲ آذر ۱۳۹۹ ساعت ۱۶:۲۹
اختصاصی قم‌نا:

گزارش تصویری گروگان‌گیری در اتوبوس شهرک فاطمیه قم (قسمت اول)

فردی متهم به قتل که تحت تعقیب پلیس بوده در یک اتوبوس شهری اقدام به گروگانگیری کرد و در نهایت با تلاش پلیس بازداشت شد.
شماره پیامک قم نا: 50001717150598رایانامه: info@Qumna.com