کد خبر ۹۵۰۵۲ انتشار : ۲۲ آذر ۱۳۹۹ ساعت ۱۸:۴۵
اختصاصی قم‌نا:

گزارش تصویری دستگیری گروگان‌گیر اتوبوس شهرک فاطمیه قم (قسمت دوم)

فردی متهم به قتل که تحت تعقیب پلیس بوده در یک اتوبوس شهری اقدام به گروگانگیری کرد و در نهایت با تلاش پلیس بازداشت شد. گروگانگیر مدتی قبل اقدام به قتل همسر برادر خود کرده بود و در تهران نیز یک خانم را به قتل رسانده بود و تاکنون متواری بود.
شماره پیامک قم نا: 50001717150598رایانامه: info@Qumna.com