کد خبر ۴۸۷۰۷ انتشار : ۱۳ آبان ۱۳۹۶ ساعت ۱۸:۳۴

حرکت نخستین قطار مسافربری قم - کربلا

نخستین قطار مسافربری قم - کربلا عصر دوشنبه به حرکت درآمد.
شماره پیامک قم نا: 50001717150598رایانامه: info@Qumna.com