کد خبر ۸۳۰۷۲ انتشار : ۱ اسفند ۱۳۹۸ ساعت ۰۰:۲۸
کاندیدایی جوانی که دست پر آمده است؛

حمایت چهل نفر از متخصصان اقتصادی و مدیریت از دکتر میثم لطیفی

چهل نفر از متخصصان رشته‌های مختلف علمی، حمایت خود را از دکتر میثم لطیفی در انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی اعلام کردند.

https://t.me/qomna_com

https://www.instagram.com/qomna_com/

شماره پیامک قم نا: 50001717150598رایانامه: info@Qumna.com