کد خبر ۴۲۲۴۶ انتشار : ۲۴ خرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۱:۰۹

احیای شب نوزدهم ماه رمضان در مسجد مقدس جمکران

شماره پیامک قم نا: 50001717150598رایانامه: info@Qumna.com