کد خبر ۲۸۱۶۷ انتشار : ۱۵ تیر ۱۳۹۴ ساعت ۱۲:۱۳
مدير عامل شرکت آبفار روستايي استان قم:

مشکل کمبود آب روستاهاي بخش جعفر آباد برطرف شد

مدير عامل شرکت آب و فاضلاب روستايي استان قم گفت: با بازسازي تأسيسات برق مجتمع آب رساني شهيد علي محمدي مشکل کمبود آب روستاهاي انتهاي خط مرتفع شد.

به گزارش قم نا ، مدير عامل شرکت آب و فاضلاب روستايي استان قم از رفع مشکلات مجتمع آب رساني شهيد علي محمدي بخش جعفر آباد خبر داد.
وي گفت: با افزايش دما و بالا رفتن مصرف آب شرب، تعدادي از روستاهاي واقع در انتهاي خط آب رساني مجتمع شهيد علي محمدي بخش جعفر آباد با کمبود آب در ساعاتي از شبانه روز مواجه شده بودند.
عليجان صادق پور ادامه داد: با بررسي هاي به عمل آمده توسط کارشناسان شرکت آبفار مشکل در ميزان بالاي مصرف و نياز به تقويت تأسيسات برق رساني براي بالا تر بردن ميزان آب استحصالي از جايگاه شماره 2 تشخيص داده شد.
وي گفت: در اين راستا شرکت آبفار روستايي علي رغم عدم تأمين اعتبار لازم سريعا مراتب از وضع موجود اين مجتمع آگاه ساخت و با انتخاب پيمانکار مناسب نسب به رفع مشکل اقدام کرد.
صادق پور با بيان تعويض يک ترانس 100 کيلو واتي، يک دستگاه ترانس 160 کيلو واتي و تجهيزات مربوطه، افزود: خوشبختانه با اين اقدامات مشکل کمبود آب روستاهاي مربوطه مرتفع و در حال حاضر ميزان ارتفاع آب ثابت مخزن در سطح مناسبي قرار گرفته است.
مدير عامل شرکت آب و فاضلاب روستايي استان قم ياد آور شد: در سال 1393 شرکت آبفار در راستاي رفع کمبود آب شرب اهالي اين روستا ها اقدام به حفر دو حلقه چاه با حجم توليد 170 متر مکعب در ساعت نموده است.
وي گفت: با بازسازي تأسيسات برق اين مجتمع مشکل کمبود آب 8 روستاي انتهاي خط مرتفع شد و تأمين فشار لازم جهت آبرساني به روستاهاي محمود آباد، حسين آباد، حيدر آباد، بستان، عبدل آباد و صفدر برطرف گرديد.
صادق پور در پايان از مشترکين محترم روستاهاي استان و به خصوص مشترکين بخش جعفر آباد خواست بيش تر از گذشته نسبت به رعايت موارد قانوني از جمله صرفه جويي در مصرف، تعويض و ثبت کنتور و نيز خودداري از انشعابات غير مجاز، خدمتگزاران خود در شرکت آبفار را ياري نمايند تا همواره از آب بهداشتي و پايدار برخوردار باشند.

منبع : موج 

شماره پیامک قم نا: 50001717150598رایانامه: info@Qumna.com