کد خبر ۳۰۲۸۰ انتشار : ۱۸ شهریور ۱۳۹۴ ساعت ۰۹:۵۶

رئیس روابط عمومی اداره کل تامین اجتماعی استان قم منصوب شد

با حکم مدیرکل استان،محمدتلخابی به سمت رئیس و کارشناس ارشد روابط عمومی و امور فرهنگی اداره کل تامین اجتماعی قم منصوب شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی خبر قم به نقل از تامین اجتماعی قم،در جلسه اخیر کمیته انتصابات سازمان مرکزی تامین اجتماعی با انتصاب محمد تلخابی به این پست موافقت شد.

تلخابی دارای مدرک کاردانی امور فرهنگی و کارشناسی حقوق می باشد و هم اکنون دانشجوی کارشناسی ارشد رشته ارتباطات است ، تلخابی از بهمن ماه سال 91 تاکنون سرپرست روابط عمومی بود.

شماره پیامک قم نا: 50001717150598رایانامه: info@Qumna.com