کد خبر ۲۸۰۲۵ انتشار : ۱۱ تیر ۱۳۹۴ ساعت ۱۲:۰۱

صنايع تبديلي در کنار هر روستا

رئيس سازمان جهاد کشاورزي استان قم، بر تقويت صنايع روستايي در استان قم تاکيد کرد.

به گزارش قم نا ، محمدرضا طلايي با بيان اين که در بحث صنايع هيچ مشکلي براي تأمين اعتبار وجود ندارد، گفت: بايد در کنار هر روستا توسط بخش خصوصي، صنايع تبديلي بر اساس شرايط روستا ايجاد شود، تا از اين طريق مشکل اشتغال روستاييان حل شود و با احداث اين ظرفيت‌ها درآمد در روستاها افزايش يابد.
وي با اشاره به اين که بايد از ظرفيت‌هاي خانوادگي در بخش دامداري استفاده کرد، بيان داشت: شايد در استان قم درآمد کشاورزان چندان قابليت بالا رفتن نداشته باشد، اما مي‌توان هزينه‌هاي آنان را تا حدودي کاهش داد.
رئيس سازمان جهاد کشاورزي استان قم با اشاره به اجراي طرح هادي توسط بنياد مسکن در روستاها، اظهار داشت: در قانون طرح هادي بايد جايگاه دامداري‌ها در روستاها در کنار ديگر سرانه‌ها توجه شود، با اين کار، ديگر نيازي به يک نگهبان يا کارگر دائم نيست، دامدار مي‌تواند از ظرفيت‌هاي خانوادگي براي نگهداري دام استفاده کند.
وي با تاکيد بر اين که روستاي بدون دام روستا نيست، افزود: اين بهانه که براي ساکنين آنجا ايجاد مزاحمت مي‌شود را به هيچ عنوان قبول ندارم، معتقدم که روستا بايد روستا بماند و اگر کسي مي‌خواهد در روستا زندگي کند يا براي آب و هواي آنجا به روستا رفته است، بايد اين شرايط روستا را نيز قبول کند.
طلايي در ادامه تصريح کرد: تنها با احداث گلخانه توسط دولت به هدف اصلي نخواهيم رسيد و بايد بخش خصوصي به احداث اين گونه اماکن و دولت نيز نسبت به حمايت در خصوص تسهيلات و امکانات زيربنايي اين اماکن اقدام کنند.
وي با اشاره به اين که در شرايط سخت است که مي‌توان مديريت افراد را ارزيابي کرد، افزود: به رغم اين که فکر مي‌کنيم تسهيلات بانکي نجات دهنده ماست، اما با توجه به بالا بودن سودهاي بانکي، اين تسهيلات شايد کارها را کمي تسريع کند اما به آن دوام نمي‌دهد.
وي با اشاره به اين که در سال گذشته حدود 16 درصد اعتبارات استاني براي بخش کشاورزي جذب شده است، اضافه کرد: با وجودي که استان قم مانند استان‌هاي فارس و مازندران يک استان کشاورزي محور نيست، اما اعتبارات خوبي براي اين بخش توانسته‌ايم جذب کنيم.

منبع : موج 

شماره پیامک قم نا: 50001717150598رایانامه: info@Qumna.com