کد خبر ۲۸۴۷۱ انتشار : ۲۷ تیر ۱۳۹۴ ساعت ۱۶:۳۹

اینده صبای قم با حضور علی دایی

اگرچه که ستاره های ورزشی یک فرصت بزرگ برای هرجامعه ای به حساب می آیند اما چناچه ا ین فرصت خوب مدیریت نشود دقیقا یک تهدید منظور می شود .شخصیت کاریزماتیک علی دایی نیز از این استثنا خارج نیست با مروربر شخصیت علی دایی از بروز وتعالی او در سطح اول رشته پر طرفدارفوتبال دردنیا شاهد این واقعیت بوده ایم. شاید اگر بگویم که یک حرف و یا یک رفتارفوق ستاره های مثل دایی جهت یک جامعه را متاثر می کند سخن به گزاف نگفته ایم ویا فراتر از آن نقش ستاره ها در توسعه روابط ملی و بین المللی است .بسیاری از مردم دنیا کشور ها را از نام ستاره های ورزشی آنان می شناسند که علی دایی از اون ستاره های است که مشمول این وسعت است پس شناسایی ، حفظ ،ونگهداری این ظرفیت نیاز به یک بینش صحیح وتدبیرمناسب است چرا که بی توجهی به این مهم دقیقا نتیجه عکس دارد. چه بسا که در گذشته در خصوص علی دایی شاهد آن بوده ایم . با این مقدمه که توجه مسوولین استان خصوصا استاندارجدید ر ا می طلبد باید گفت حضورعلی دایی در جامعه قم با توجه به پیشینه مذهبی که خوشبختانه از آن برخوردار است یک فرصت طلایی است که اگر خوب مدیرت شود کمک موثری به رشد وپویایی ابعاد مختلف استان خصوصا الگو دهی جوانان ورشد وتعالی مسائل فرهنگی و ورزشی دارد .اگر این حضور با مشارکت استاندار جدید قم صورت گرفته باشد هدیه ای ارزشمند در مطلع حضور ایشان به مردم شریف استان قم است که جای امیدواری ونشاط رانوید می دهد . در پایان ضمن تبریک به مهندس علی دایی برای حضور در تیمی که به نوعی متعلق به خودشان بوده وخاطرات خوبی با این تیم دارند امید واریم شرایطی را فراهم نمایند که ازحضورشان جوانان با استعداد قمی بهره مند وزمینه بروز و ظهور آنان را در سطح اول فوتبال کشورفراهم نمایند.

علی محمدی

شماره پیامک قم نا: 50001717150598رایانامه: info@Qumna.com